Dette er SMIAA sin kultur:

Først, se for deg at du bærer på en idé…

Så, rett der borte, se for deg ideen fiks ferdig realisert. Og i midten, altså midt mellom idè og ferdig produkt, hva ser du der?

Du ser et knippe solide fagfolk…

I all beskjedenhet: trivelige, kompetente og engasjerte, med veldig mange års erfaring tilsammen, stolte av en maskinpark som kan få til å produsere nesten hva det skulle være. Det er ikke noe problem, ser du; det kan lages. Vi har rigget oss godt for morgendagens utfordringer. Sånn er vi.

"
SMIAA arbeidstavle
Som ung bedrift er vi veldig ivrige, sultne og fremoverlente

Men hele roen har vi hatt med oss siden 80-tallet…

Vi deler kunnskap med hverandre

– Og vi deler kunnskap med kunder. Vi er opptatt av at våre kunder skal opparbeide enda flere konkurransefortrinn, nettopp ved å samarbeide med oss. 

"
SMIAA CNC maskinering

Vi er ydmyke

Men ikke redd for å vise litt muskler. Vi har god produksjons­kapasitet og kostnadseffektiv maskinpark. Optimaliserte driftsrutiner sørger for at maskinene kan gi alt de har. Akkurat det har maskinene til felles med oss som jobber i Smiaa.

Vi har ståkontrol på detaljene

Smiaa leverer produkter og tjenester basert på sikre, optimale teknologiske produksjons­metoder innenfor mekanisk produksjon og maskinering. Presisjon og kvalitet er to  sider av samme sak, og sluttkontroll er en viktig etappe bygget inn i vår prosess.
Frank Thoresen Smiaa

Du har sikkert mange spørsmål. Vi har kanskje ikke alle svar, men vi lover at vi ihvertfall gjør så godt vi kan for å hjelpe deg i mål - og vi gir oss ikke før kunden er 100% fornøyd!