Sertifisering

Hos SMIAA er vi opptatte av å ha den viktige og riktige sertifiseringen for å kunne tilby våre kunder den beste service og leveringen. I tillegg spiller det en viktig rolle internt i bedriften å ha de riktige dokumenter og sertifiseringer på plass.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer. Den gir retningslinjer og krav til organisasjoners kvalitetsstyringssystemer, uavhengig av bransje eller bedriftsstørrelse. Sertifiseringen fokuserer på en rekke forskjellige kvalitetsprinsipper, inkludert en sterk kundefokus, involvering av ledelsen, prosesstilnærming og kontinuerlig forbedring.

Hvorfor er ISO 9001 viktig for bedrifter som SMIAA?
 1. Kvalitetskontroll: Maskineringsbedrifter produserer ofte komponenter med nøyaktige spesifikasjoner. En liten feil kan forårsake store problemer. ISO 9001 hjelper bedrifter med å sikre at deres prosesser er robuste, pålitelige og produserer konsekvent høykvalitetsprodukter.
 2. Kundetillit: Kunder, spesielt de fra kritiske sektorer, foretrekker ofte å arbeide med leverandører som er ISO 9001-sertifiserte. Dette fordi sertifiseringen er en bekreftelse på at leverandøren tar kvalitetsstyring alvorlig.
 3. Konkurransefortrinn: I en konkurranseutsatt industri kan ISO 9001-sertifisering være det som skiller en bedrift fra konkurrentene. Det kan også være et krav fra bestemte kunder eller markeder.
 4. Effektivitetsforbedring: ISO 9001 oppfordrer til en prosesstilnærming hvor interrelaterte prosesser sees som et system. Dette kan føre til mer effektive operasjoner og kostnadsbesparelser.
 5. Kontinuerlig forbedring: En av de sentrale prinsippene i ISO 9001 er kontinuerlig forbedring. Det betyr at bedrifter ikke bare etablerer gode prosesser, men også konstant søker etter måter å forbedre dem på.
 6. Internasjonale muligheter: Siden ISO 9001 er en internasjonalt anerkjent standard, kan sertifiserte bedrifter finne det lettere å gjøre forretninger på tvers av landegrenser og markeder.

ISO 14001

ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøstyringssystemer. Den gir rammeverk som en organisasjon kan følge, snarere enn å fastsette miljøytelseskrav. Standarden hjelper organisasjoner med å forbedre sin miljøytelse gjennom mer effektiv bruk av ressurser og reduksjon av avfall, samtidig som de oppfyller regulatoriske krav.

Hvorfor er ISO 14001 viktig for bedrifter som SMIAA?
 1. Miljøansvar: Maskineringsindustrien kan ha forskjellige miljøpåvirkninger, fra bruk av farlige stoffer til avfall og energiforbruk. ISO 14001 hjelper bedrifter med å identifisere, kontrollere og forbedre sin miljøprestasjon.
 2. Oppfyll regulatoriske krav: Mange land har strenge miljøforskrifter. Å ha et ISO 14001 miljøstyringssystem kan hjelpe bedrifter med å sikre at de er i samsvar med lokale, nasjonale og internasjonale regelverk.
 3. Forbedret omdømme: I dagens miljøbevisste samfunn kan bedrifter som viser at de er forpliktet til bærekraftig praksis, nyte en konkurransedyktig fordel. ISO 14001 kan forbedre en bedrifts image og forhold til kunder, stakeholders, og offentligheten.
 4. Kostnadsbesparelser: Ved å optimalisere driftsprosesser, redusere avfall og minske energiforbruk, kan bedrifter ofte oppnå betydelige kostnadsbesparelser.
 5. Risikostyring: Å kunne forutse miljørisikoer og håndtere dem effektivt er viktig. Et miljøstyringssystem hjelper bedrifter med å identifisere potensielle trusler og iverksette forebyggende tiltak.
 6. Markedstilgang: Noen markeder, kunder eller offentlige anbud kan kreve at leverandører har en miljøstyringsplan eller til og med ISO 14001-sertifisering. Dermed kan sertifiseringen åpne dører til nye forretningsmuligheter.

ISO 45001

ISO 45001 er den internasjonale standarden for styringssystemer for arbeidshelse og sikkerhet (OHSMS – Occupational Health and Safety Management System). Den ble utviklet for å hjelpe organisasjoner med å gi en trygg og sunn arbeidsplass for sine ansatte og andre, forebygge arbeidsrelaterte skader, ulykker og forbedre sin OHSMS-ytelse.

Hvorfor er ISO 45001 viktig for bedrifter som SMIAA?
 1. Sikkerhet først: Maskineringsindustrien involverer bruk av tungt utstyr, skarpe verktøy og andre potensielle farer. ISO 45001 sikrer at sikkerhetsprosedyrer er på plass, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader.
 2. Forebygging av arbeidsrelaterte skader: Implementering av en systematisk tilnærming til sikkerhet kan identifisere potensielle risikoområder og bidra til å forhindre skader før de skjer.
 3. Oppfyll regulatoriske krav: Mange land har strenge krav til arbeidshelse og sikkerhet. ISO 45001 kan hjelpe bedrifter med å sikre at de oppfyller lokale og internasjonale krav, unngår bøter og rettslige konsekvenser.
 4. Forbedret ansattes tilfredshet: Ansatte som føler at deres sikkerhet prioriteres, er ofte mer fornøyde og produktive. Dette kan føre til lavere turnover og høyere moral blant de ansatte.
 5. Beskyttelse av bedriftens omdømme: Ulykker og skader kan skade en bedrifts omdømme. Ved å ha et robust OHSMS på plass, kan bedrifter demonstrere sitt engasjement for sikkerhet, noe som kan forsterke deres rykte i markedet.
 6. Kostnadsbesparelser: Ulykker og skader kan medføre høye kostnader, fra medisinske utgifter til tap av produksjonstid. Ved å forebygge disse hendelsene kan bedrifter spare betydelige summer.
Frank Thoresen Smiaa

Du har sikkert mange spørsmål. Vi har kanskje ikke alle svar, men vi lover at vi ihvertfall gjør så godt vi kan for å hjelpe deg i mål - og vi gir oss ikke før kunden er 100% fornøyd!